कागद राजस्थानी

बुधवार, 10 अक्तूबर 2012

बकरी चढै चकरी


दूझै तो घाटो
टळै तो घाटो
बांध पाटो
भाग बकरी रा
कियां घड़्या
समदरसी करतार !
होवै बळी
चढ़ै बकरी
थांरै थांन
राखै मान
मेमणां नै टाळ
भरै पेट
पराई जाम रा
पण थूं पूरै
मनस्या मिनख री !

जे बकरी देवै दूध

रळा'र मींगणीं
तो जगती कथै कोथ
बिलोवै थूक
दूध दियो तो दियो
मींगणीं रळा'र !

बकरी डरै

मरै तो भी मरै
खाल रा खल्ला
पगां मिनख रै
आंत री तांत
पींजै रूई
कातै सूत
बांटै अर बजै
ऊत री ऊत !

जींवती रा

कतरीजै बाळ
ढाबै सरदी
जीया जूण री
खुद नै टाळ !

भोळी बकरी

चढै चकरी !

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...